Marsan Tekstil

Marsan Tekstil

Marsan Textile
 
 

 

 

Milteks, müşterilerine daha iyi hizmet sağlamak ve pazarda daha sürdürülebilir ve rekabetçi olmak için kendi kumaş fabrikası ve boyahanesini kurmaya karar vermiştir. Pazar şartları göz önünde tutularak Marsan Şirketi satın alınmış ve Ocak 2015’den beri Milteks Grubu Tedarik Zincirine entegre edilmiştir.

Örme makineleri Milteks müşterilerinin taleplerine göre tasarlanmış/düzenlenmiştir ve bunların çoğu tamamen yenidir.

Örme ve boyama için güncel aylık kapasite 850 tondur.

Marsan, Milteks Tedarik Zincirine dâhil edildiği günden beri oldukça önemli sürdürülebilir teknoloji ve İnovasyon projeleri gerçekleştirilmektedir.

www.marsan.com.tr