Milteks, aşağıdaki temel değerler üzerine kurulmuş yenilikçi ve finansal olarak güçlü bir gruptur:

Güvenilirlik, Doğruluk, Değer Katma, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik.

Bu değerler, şirkete ve sosyal sorumluluğa ve daha birçoğuna olan güçlü bağlılığımız ile el ele ilerlemektedir. 

Güvenilirlik: Milteks güven olgusu üzerine kurulmuş bir firmadır. Güvenilir bir üretici olmanın çalıştığımız markalar ve yaptığımız iş için öneminin farkındayız. Uzun yıllardır çalışarak elde ettiğimiz üstün standartlarımızı şeffaf bir iletişimle daha da ileriye taşıyacağız.

Doğruluk: Yaptığımız işin temeli doğruluk ilkesine dayanmaktadır.

Değer katma: İleri üretim teknikleri ve ürün bilgimizi kullanarak müşterilerimizin istediği sonuçlara ulaşmaya çalışırken sürece değer katmayı hedefliyoruz.

İnovasyon: Ürün geliştirme sürecinin her aşamasında yenilikçiyiz.

Sürdürülebilirlik: İş anlayışımız teknik mükemmeliyeti, rekabetçi maliyeti, öne çıkan hizmeti ve sosyal uyumu birleştirmektir

 

Başarı ve performansımızın arkasında yatan yaratıcı güç işimizi tanımlayan bu anahtar değerlere olan bağlılığımız ve inancımızdır.